2 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ อำเภอตากฟ้า อำเภอท่าตะโก เตรียมความพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงและอาจมีปัญหาขาดน้ำ อุปโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190802101511401

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอตากฟ้า นายอำเภอท่าตะโก และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาจากภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำเลี้ยงนาข้าวและพืชไร่ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตากฟ้า ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 4 หมื่นไร่ จากจำนวนพื้นที่เกษตรกรปลูกประมาณ 8 หมื่นไร่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จะได้พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไป ต่อมาได้ตรวจสอบในพื้นที่อำเภอท่าตะโกซึ่งคาดว่าจะมีปัญหาขาดน้ำดิบผลิตน้ำประปาปัจจุบัน อำเภอท่าตะโกร่วมกับสำนักบริหารจัดการน้ำที่ 3 (เก้าเลี้ยว) เทศบาลตำบลท่าตะโกและการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตะโก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งต่อน้ำจากแม่น้ำน่านและบึงบอระเพ็ดเข้าสู่คลองซอยต่างๆ ผ่านตำบลวังมหากร ตำบลพนมเศษ และตำบลท่าตะโก ขณะนี้มีน้ำดิบสามารถผลิตน้ำประปาได้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคแล้ว